Privacy- en cookieverklaring MHG

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast in oktober 2023.

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft MHG informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door HartingBank B.V. (handelend onder de naam MHG). HartingBank B.V. is onderdeel van de groepsmaatschappij Medux B.V. De naam Medux kunt u daarom ook teruglezen in dit document.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij rekening met de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijdering van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Contact opnemen en klantenservice

Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt) en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren we u tijdens het telefoongesprek. Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij uw gesprekspartner aan te geven.

Het leveren van hulpmiddelen en onze dienstverlening

Wanneer u bij ons een hulpmiddel aanschaft via de organisatie/zorginstelling, gebruiken we uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres- en contactgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer (‘BSN’). Daarnaast gebruiken wij de naam, adres- en contactgegevens van de organisatie/zorginstelling en eventueel de naam en contactgegevens van de paramedisch medewerker. Ten behoeve van onze dienstverlening kunnen wij ook gezondheidsgegevens en gegevens over uw ziektebeeld verwerken. Aangezien de hulpmiddelen die wij in ons assortiment voeren medische hulpmiddelen zijn, zijn wij wettelijk verplicht om het merk, type, registratienummer van het hulpmiddel en serviceverrichtingen hieraan in een register op te nemen.

Ook krijgen wij mogelijkinformatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij, en deze geven we weer door aan onze betalingspartners (iDeal, MasterCard, Visa of Billink).

 

Wanneer u besluit een hulpmiddel af te nemen vragen wij u om aanvullende gegevens, afhankelijk van wie de betalende instantie is. De verzekeraar heeft het BSN nodig voor wie het hulpmiddel is bestemd.

 

We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de aanvraag van het hulpmiddel, tot u de aanvraag annuleert of tot 7 jaar nadat we het hulpmiddel hebben geleverd in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Declaratie

U kunt bij ons ook een hulpmiddel afnemen via uw zorgverzekeraar, in het kader van de Zorgverzekeringswet, of via een andere instantie. Ten behoeve van de declaratie registeren wij aanvullend de naam van de zorgverzekeraar of de instantie waarbij wij de kosten in rekening brengen, uw verzekerdennummer en in veel gevallen het BSN van degene voor wie het hulpmiddel is bestemd. Met de partijen met wie we gegevens delen hebben we een overeenkomst gesloten. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en de betalende instantie is dat ook. Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens of uw rechten wenst uit te voeren kunt u daarom bij beide instanties terecht.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

MHG neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

MHG deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen MHG zich bevindt: Medux, of wanneer wij de gegevens dienen te delen met partijen om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Hulpmiddelenleveranciers
 • Bezorgers
 • Zorginstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst en gemeenten)
 • Partners

MHG kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan MHG uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). MHG doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.

Deze cookies kunnen de volgende gegevens van u verzamelen:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie;entiteit Soort Doel Bewaartermijnen
Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar

 

Google Fonts

 

Gstatic

 

Google LLC, Verenigde Staten  

 

Privacyverklaring

Functioneel Gstatic is de content leveringservice van Google die alle statische of onveranderlijke bestanden in de cache plaatst om laadtijden te verkorten. Maximaal 1 jaar
Youtube

 

Youtube LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Functioneel Deze cookies worden gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten inhoud te volgen. Maximaal 2 jaar
CloudFlare

 

__cfduid

 

CloudFlare, Inc., Verenigde Staten

 

Privacy statement

Functioneel Deze cookie maakt deel uit van de diensten van Cloudflare, waaronder load-balancing, levering van website content en het serveren van DNS-verbinding voor website-exploitanten. Sessie
Google Analytics  

 

_ga

_gid

 

Google LLC, Verenigde Staten 

 

Privacyverklaring

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Maximaal 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen.

Links naar andere websites
Op https://mhg.nl staat een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

MHG heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zonder toestemming van hun ouders of voogd. Voor websitebezoekers kunnen wij echter niet controleren of zij ouder dan 16 zijn. We raden ouders daarom aan om betrokken te blijven bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat organisaties hun persoonsgegevens verwerken zonder toestemming. Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van uw kind zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te sturen naar medux.privacy@medux.nl, of te printen en op te sturen naar ons kantoor via onderstaande adresgegevens. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina. MHG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Contactgegevens

HartingBank B.V.

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Klantenservice MHG:
Telefoon: 078 – 618 66 88

E-mail: info@mhg.nl

Daarnaast kunt u een brief (naar bovenstaande adresgegevens) of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl