Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 27-11-2019.

 

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft MHG informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wijzig cookie instellingen
Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

 

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Harting Bank B.V. (handelend onder de naam MHG). MHG is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kunt u daarom ook teruglezen in deze verklaring.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

Contact opnemen

Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt) en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

 

Het leveren van hulpmiddelen en onze dienstverlening

Wanneer u bij ons een hulpmiddel aanschaft, gebruiken we uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres- en contactgegevens, geboortedatum en Burgerservicenummer. Daarnaast gebruiken wij de naam, adres- en contactgegevens van de organisatie/zorginstelling en eventueel de naam en contactgegevens van de paramedisch medewerker. Ten behoeve van onze dienstverlening kunnen wij ook gezondheidsgegevens en gegevens over uw ziektebeeld verwerken.

 

Ook krijgen wij mogelijk informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij, en deze geven we weer door aan onze betalingspartners (iDeal, MasterCard, Visa of Billink).

 

Aangezien de hulpmiddelen die wij in ons assortiment voeren medische hulpmiddelen zijn, zijn wij wettelijk verplicht om het merk, type, registratienummer van het hulpmiddel en serviceverrichtingen hieraan in een register op te nemen.

 

Wanneer je besluit een hulpmiddel af te nemen vragen wij je om aanvullende gegevens, afhankelijk van wie de betalende instantie is. De verzekeraar heeft uw BSN nodig.

 

We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor de aanvraag van het hulpmiddel, tot je de aanvraag annuleert of tot 7 jaar nadat we het hulpmiddel hebben geleverd in verband met onze fiscale bewaarplicht.

 

Declaratie

Je kunt bij ons ook een hulpmiddel afnemen via jouw zorgverzekeraar, in het kader van de Zorgverzekeringswet of via een andere instantie. Ten behoeve van de declaratie registeren wij aanvullend de naam van de zorgverzekeraar of de instantie waarbij wij de kosten in rekening brengen, jouw verzekerdennummer en in veel gevallen jouw burgerservicenummer (BSN). Met de partijen met wie we gegevens delen hebben we een overeenkomst gesloten. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, en de betalende instantie is dat ook. Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of je rechten wenst uit te voeren kun je daarom bij beide instanties terecht.

 

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij uw geboortedatum, en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken.

 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

MHG neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

MHG deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen MHG zich bevindt: Medux. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Bezorgers
 • Zorginstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen

 

MHG kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. MHG gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • U gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing cookies)

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

 

Key Naam Categorie Partij Omschrijving Bewaartermijn Uit te schakelen?
Doubleclick Google Adwords Ads Third/Own Optimaliseren van advertenties. 1 jaar Ja
NREUM Newrelic Analytics /

Server analytics

Third Met New Relic monitoren we de service van de website. Sessie Ja
Gstatic Google fonts Functioneel / Styling Third Maakt dat lettertypes getoont worden zoals de bedoeling is Max. 1 jaar Nee
Youtube Youtube Functioneel Third/Own Een cookie zodat je Youtube filmpjes op onze site kan bekijken. Maximaal 2 jaar Nee
_ga / _gid / _gat… Google Analytics Analytics Own Analyseren van bezoekersgedrag op de website Maximaal 2 jaar Ja
Fast.fonts Fast fonts Functioneel / Styling Third Maakt dat lettertypes getoont worden zoals de bedoeling is Browser sessie Nee

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Links naar andere websites
Op www.mhg.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

 

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

MHG heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zonder toestemming van hun ouders of voogd. Voor websitebezoekers kunnen wij echter niet controleren of zij ouder dan 16 zijn. We raden ouders daarom aan om betrokken te blijven bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat organisaties hun persoonsgegevens verwerken zonder toestemming. Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van uw kind zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

 

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens
 • Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te printen en te sturen naar

functionarisgegevensbescherming@medux.nl. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

MHG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Contactgegevens

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Klantenservice MHG:
Telefoon: 078 – 618 66 88

E-mail: info@mhg.nl

 

Daarnaast kunt u een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

 

Medux B.V. (handelend onder de naam: MHG)

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Reactorweg 160

3542 AD Utrecht

E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl